Ajudem a créixer IntegralCES, el programari lliure de gestió de monedes socials

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

ICESFont: http://cooperativa.cat
Aquest article també està disponible en: Castellà

Des de fa uns mesos ja funciona l’IntegralCES (www.integralces.net), moltes xarxes han migrat o tenen planificat fer-ho, s’han creat altres de noves i s’ha instal.lat el programari de codi lliure per generar plataformes germanes de l’IntegralCES. També està funcionant la pasarel·la mundial (www.clearingcentral.net) que permet fer transaccions entre xarxes de diferents plataformes (CES, IntegralCES, etc.)

Tenir les nostres eines implica responsabilitat i tenir cura d’elles. Moltes plataformes privatives de correu o xarxes socials que utilitzem habitualment pensem que són gratuïtes, però no és veritat, es paguen perque nosaltres som el producte que enriqueix a grans corporacions (dades personals, publicitat, etc.).

Darrera de l’IntegralCES hi ha un equip de desenvolupament que te cura del procés i que respón a les nostres necessitats d’auto-organització, però totes som IntegralCES.

Aquesta campanya està oberta de forma indefinida per:

Construïm la nostra alternativa

Fa anys que fem servir el sistema CES, però ha anat quedant obsolet i ja no dóna resposta a totes les necessitats que tenim els diferents col·lectius. Alguns dels motius principals per construir una alternativa al CES actual han estat:

– Fer servir programari financer de codi lliure.

Això és un pilar fonamental en la transparència del nostre sistema econòmic. Permet també el desenvolupament col·laboratiu del software, de manera que qualsevol persona amb capacitat tècnica pot aportar les seves millores i així anar construint un sistema robust i complet.

Fins a l’aparició de l’IntegralCES, qualsevol decisió assembleària sobre la configuració i funcionament del seu sistema econòmic i financer queda supeditada a les possibilitats d’un programari privat, que mai podiem autoconfigurar o millorar. Per contra ara, amb programari de codi lliure, quan necessitem una nova funcionalitat només cal que algun tècnic pugui desenvolupar-la amb garanties.

– Usabilitat i disseny funcional.

Treballem per millorar la visualització a dispositius mòbils i la integració en altres plataformes de codi lliure (CoopFunding, Mercat Virtual, …).

– Autogestió econòmica i seguretat.

La instal·lació i manteniment del CES és lliure i depèn de nosaltres mateixos. Fem servir els nostres servidors i vetllem per la seguretat i protecció de les nostres dades.

Fases del desenvolupament

Donada la importància estratègica en el nostre procés d’autogestió i empoderament, la CIC (www.cooperativa.cat) i diferents ecoxarxes catalanes (www.ecoxarxes.cat) van recolzar un equip de desenvolupadors amb l’objectiu de tenir una versió operativa per estiu de 2014.

A finals de 2014, diverses ecoxarxes catalanes van iniciar la migració des del CES cap a l’IntegralCES (ecoxarxa del Bages, ecoxarxa de Tarragona, ecoxarxa del Maresme, Cooperativa Integral Catalana) i altres noves ja es van crear directament a la nova plataforma.

Per conèixer amb detall el procés de migració entre CES i IntegralCES, podeu consultar el següent enllaç:

https://docs.integralces.net/dox/en/de/d21/a00006.html

El programari bàsic ja està plenament operatiu, qualsevol xarxa de nova creació que vulgui fer servir IntegralCES, pot donar-se d’alta aquí:

https://www.integralces.net/public/new-exchange-ca

L’equip de desenvolupadors inicial continúa treballant a l’IntegralCES, i això permet una continuïtat imprescindible per tal d’anar programant noves funcionalitats que cobreixin necessitats detectades.

Estem redactant una llista de noves implementacions, per tal de prioritzar-les, valorar-les i afegir-les al nou programari.

coopfunding